Algemene Voorwaarden Crisp B.V.

Net zoals bij eten wil je waarschijnlijk ook niet dat een juridische tekst een beetje taai is. Maar soms is dat nu eenmaal nodig. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat je weet waar je aan toe bent als het gaat om jouw bestelling en de levering en betaling daarvan. En dan zijn Voorwaarden wel lekker hoor.

1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.3. Crisp: de besloten vennootschap Crisp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland aan de (1072 RG) Lizzy Ansinghstraat 163-4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71482288.

1.4. Crisp app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store.

1.5. Crisp website: www.crisp.nl.

1.6. Jij / je / jouw: een Consument die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is.

2. Algemeen en toepassing van deze Voorwaarden

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je iets in onze Crisp app hebt gekocht of van plan bent te gaan kopen, maar ook wanneer we samen een overeenkomst aangaan en op het gebruik van de Crisp app en/of de Crisp website.

2.2. Mocht je zelf (inkoop)voorwaarden hebben, dan gelden die alleen als we dat samen op papier hebben gezet.

3. Onze overeenkomst

3.1. Het aanbod in de Crisp app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in je boodschappenmandje in de Crisp app te accepteren. Dit doe je door middel van het plaatsen van je bestelling, waarbij je een betaalverplichting aangaat en deze Voorwaarden accepteert.

3.2. Om producten te kunnen bestellen bij Crisp moet je een account aanmaken en hebben we wat gegevens van je nodig. Let op dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat deze gegevens juist zijn, dat je deze up-to-date houdt en dat deze inloggegevens geheim blijven. Voor het gebruik van je account ben je zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die je oploopt door onbevoegd gebruik van je account. Behalve als wij daar verantwoordelijk voor zijn, natuurlijk.

3.3. We doen ons best om de app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp app of Crisp website is Crisp niet gebonden. Wil je een product toch niet meer hebben? Binnen 14 dagen na ontvangst nemen wij het product, als het geen versproduct is, zonder gedoe weer terug.

4. Garantie

4.1. Crisp garandeert dat de door jou bestelde en geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het doel zoals omschreven in de door Crisp verstrekte informatie over de producten. Crisp garandeert daarnaast dat de producten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan andere toepasselijke overheidsvoorschriften.

4.2. Heb je producten ontvangen die je niet hebt besteld? Of voldoen de producten niet aan de overeenkomst? Meld dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat je de producten hebt ontvangen, door een e-mail te sturen naar service@crisp.nl. Indien jouw melding naar het oordeel van Crisp gegrond is, zal Crisp binnen een redelijke termijn overgaan tot nakoming door de producten te vervangen of het aankoopbedrag van de producten waarop de melding ziet terug te storten, afhankelijk van wat Crisp kiest.

5. Herroepingsrecht

5.1. Ben je toch niet blij met wat je hebt besteld? Stuur ons een e-mail (service@crisp.nl) waarin je laat weten dat het product toch niet helemaal is wat je nodig had. Je kunt hiervoor heel makkelijk het formulier voor herroeping uit Bijlage I gebruiken. Dan kun je het binnen veertien dagen na ontvangst naar ons terugsturen (waarbij de retourkosten voor jouw rekening zijn) of (wanneer wij hebben aangegeven de producten te komen ophalen) aan ons overhandigen. We hoeven niet te weten waarom en betalen de prijs die je hebt betaald gewoon aan je terug, binnen veertien dagen nadat wij de producten retour hebben gekregen. Wel fijn als je het even netjes verstuurt of overhandigt, en het liefst in de originele verpakking.

5.2. Producten zoals zuivel, kaas, vlees, vis, groente, fruit, diepvriesproducten hebben we liever niet bedorven in onze brievenbus. Voor deze producten geldt je herroepingsrecht dus niet...

6. Prijzen, bezorgkosten en acties

6.1. Je betaalt altijd de prijs die je ziet op het moment dat je bestelt.

6.2. Alle prijzen zijn inclusief btw.

6.3. Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp app in de gaten voor de meest actuele prijs.

6.4. Afhankelijk van het bestelbedrag, het leveradres en het door jouw gekozen tijdslot, kan Crisp voor de levering van een bestelling bezorg- en/of servicekosten in rekening brengen. Deze kosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

6.5. Cadeautjes, zoals shoptegoed, kunnen één keer en alleen door jou worden uitgegeven.

6.6. De actieprijzen van aanbiedingen in de Crisp app zijn alleen geldig als de producten op het moment van bestellen (nog) in de aanbieding zijn.

6.7 Aan actieprijzen en aanbiedingen van tijd tot tijd aangeboden door Crisp in de Crisp app, zoals trouwe klanten bezorg korting, kan je geen (permanente) rechten ontlenen.

6.8. Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat je kunt bestellen. Je ziet dat vanzelf terug in je boodschappenmandje.

6.9. Actieprijzen en aanbiedingen (waaronder maar niet beperkt tot welkomstkorting voor nieuwe Klanten) en acties kunnen niet worden gecombineerd, tenzij dit door Crisp anders is vermeld.

6.10. Een Klant kan slechts eenmalig gebruikmaken van de door Crisp aangeboden welkomstkorting.

6.11. Tenzij door Crisp anders is vermeld, geldt voor alle acties dat het aanbod geldig is zolang de voorraad strekt.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. Je kunt bestellen wanneer je bestelling een bestelbedrag heeft van EUR 35 (exclusief bezorg- en servicekosten en statiegeld).

7.2. Wij leveren overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Dat doen we zelf of we laten dit doen door een door ons gekozen vervoerder.

7.3. Wij leveren bij je thuis op het adres dat je bij je bestelling hebt gegeven. In een tijdslot dat jij zelf kiest. En als we vertrekken, laten we je dat weten via een WhatsAppje. Dan kun je onze bezorger live volgen.

7.4. Als je niet thuis bent, proberen wij het bij de buren te bezorgen (behalve als je alcohol hebt besteld). Je kunt er ook voor kiezen om het voor je deur te laten zetten, maar houd er dan wel rekening mee dat bederfelijke producten niet lang ongekoeld kunnen blijven. Bovendien neem je op dat moment het risico van de producten over, omdat de levering dan voltooid is. Als de boodschappen verdwenen zijn, dan zal je ze alsnog moeten betalen.

7.5. Zijn je buren ook niet thuis en ben je vergeten aan te geven dat we je bestelling op de stoep mogen zetten, dan nemen we alles weer mee terug. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.6. Wij doen natuurlijk altijd ons best om je boodschappen op tijd te leveren, maar wij kunnen onze levertijden helaas niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het aan jou gecommuniceerde tijdvak te leveren, laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij zullen dan in overleg met jou een nieuw tijdslot bepalen.

7.7. Ons aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Als we alcoholhoudende producten bezorgen, dan kan onze bezorger bij twijfel over je leeftijd om je legitimatie vragen. Je kunt een bestelling met alcoholhoudende producten daarom niet bij je buren laten bezorgen of ergens anders laten neerzetten. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of niet thuis bent, moet de bezorger je bestelling helaas weer mee terug nemen. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.8. Je kunt kosteloos jouw lege dozen aan Crisp mee terug geven voor recycling. De lege doos wordt daarmee weer eigendom van Crisp.

7.9. Voor alle plastic flesjes en blikjes (met bijvoorbeeld frisdrank, water of alcoholische dranken) betaal je statiegeld. Het statiegeld krijg je terug als je de flessen of blikjes weer inlevert bij een innamepunt. Het is voorlopig helaas niet mogelijk om je lege flessen of blikjes weer mee te geven aan onze bezorgers.

8. Betaling

8.1. De betaling van de eerste bestelling doe je met iDeal. Hierna kun je - als je dat wilt - achteraf betalen via automatische incasso. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

8.2. Wijzigingen die na het plaatsen van de bestelling zijn aangebracht worden ongeacht je gekozen betaalwijze via eenmalige automatische incasso afgeschreven of teruggestort nadat de bestelling geleverd is.

8.3. Totdat je hebt betaald, blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

8.4. Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van automatische incasso dien je er zelf voor te zorgen dat er voldoende saldo op je bankrekening staat. Als de incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zullen wij het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

8.5. Zorg ervoor dat je betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken. Lukt dit niet, dan ben je wettelijke rente verschuldigd. Mocht het nodig zijn dat Crisp bij uitblijvende betaling buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten maakt, dan kunnen wij die bij jou in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de Wet Incassokosten. Als een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden, kan Crisp de levering van producten en eventuele andere verplichtingen opschorten. Ook heeft Crisp dan het recht om de overeenkomst(en) met jou te ontbinden, schadevergoeding te eisen en alle overige aan Crisp toekomende wettelijke rechten uit te oefenen.

9. Vastlegging van de overeenkomst

9.1. Wij slaan je bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op in onze database. Je krijgt dan van ons per e-mail een bestelbevestiging met al je bestelgegevens. Ook heb je via jouw account altijd toegang tot de door jou geplaatste bestellingen.

10. De Crisp app, intellectuele eigendomsrechten en jouw privacy

10.1. Door de Crisp app te downloaden verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Crisp app te gebruiken op je telefoon of tablet. De Crisp app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

10.2. Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp app, Crisp website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

10.3. Het is ook niet toegestaan om:

10.3.1. (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp app en/of Crisp website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp app en/of de Crisp website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of

10.3.2. soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.

10.4. Jouw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacy voorwaarden lees je welke gegevens we verwerken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat jouw rechten zijn.

10.5. Crisp heeft het recht om je Crisp-account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen als je misbruik maakt van de Crisp app of onze diensten. Indien misbruik zich vaker voordoet, kan Crisp met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving je op een zwarte lijst te plaatsen.

11. Crisp Cadeaukaart

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van de Crisp Cadeaukaart uitgegeven door Crisp.

11.1. De Crisp Cadeaukaart wordt uitgegeven door Crisp en is te gebruiken in de Crisp app.

11.2. Met de Crisp Cadeaukaart kunnen enkel boodschappen in de Crisp app worden betaald. Het is niet mogelijk de kosten van een Crisp Weekbox of Crisp Daily te betalen met de Crisp Cadeaukaart.

11.3. Het saldo van de Crisp Cadeaukaart is, na het scannen van de digitale QR-code op de Crisp Cadeaukaart of het openen van de cadeaukaart link, geactiveerd en zichtbaar in je boodschappenmandje in de Crisp app.

11.4. Om gebruik te maken van de Crisp Cadeaukaart moet je een account hebben in de Crisp app.

11.5. Indien je saldo overhoudt na betaling van het gehele aankoopbedrag, zal dit in je boodschappenmandje zichtbaar blijven en kan je dit gebruiken voor een volgende bestelling.

11.6. Indien het saldo ontoereikend is om het gehele aankoopbedrag te voldoen, zal het resterende aankoopbedrag via de reguliere betaling (zie artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van Crisp) worden afgeschreven.

11.7. Het is mogelijk meerdere cadeaukaarten tegelijk te gebruiken.

11.8. De Crisp Cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.

11.9. De Crisp Cadeaukaart kan na aanschaf niet meer worden geruild of teruggenomen worden door Crisp.

11.10. De Crisp Cadeaukaart is vóór activatie (zie artikel 3) overdraagbaar en niet persoonsgebonden. De bezitter van de Crisp Cadeaukaart is verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren ervan.

11.11. De Crisp Cadeaukaart is na activatie (zie artikel 3) niet meer overdraagbaar en daarmee persoonsgebonden. De bezitter van het Crisp account waarin de Crisp Cadeaukaart is geactiveerd is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn Crisp account (zie artikel 3.2).

11.12. Crisp is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van de Crisp Cadeaukaart.

11.13. Bij vermoedens van misbruik heeft Crisp het recht om de Crisp Cadeaukaart (tijdelijk) te blokkeren.

11.14. Crisp heeft het recht maatregelen te treffen indien er sprake is van (ernstige aanwijzingen van) diefstal, beschadiging of misbruik van de Crisp Cadeaukaart, zoals het doen van nader onderzoek en het eventueel intrekken of blokkeren van de Crisp Cadeaukaart of het saldo op de Crisp Cadeaukaart. Bezitters van de Crisp Cadeaukaart dienen daartoe alle gevraagde medewerking te verlenen. Crisp heeft het recht om het gebruik van een Crisp Cadeaukaart te ontzeggen indien daarmee wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen.

11.15. De Crisp Cadeaukaart is twee jaar geldig vanaf moment van aankoop van de Crisp Cadeaukaart.

11.16. Na het verstrijken van de vervaltermijn kan je geen aanspraak meer maken op het saldo van de Crisp Cadeaukaart.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Op deze Voorwaarden en overeenkomsten tussen jou en Crisp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

13.1. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Voorwaarden op de overige punten wél geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

13.2. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra ze op de Crisp website en/of Crisp app zijn geplaatst en je een nieuwe bestelling bij Crisp plaatst.

14. Contact

14.1. Heb je een vraag? Ons serviceteam is bereikbaar via service@crisp.nl. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.Bijlage I

Modelformulier voor herroeping

*Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen.*

Aan:

Crisp B.V.

Lizzy Ansinghstraat 163-4

1072 RG Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer: [xx]

E-mailadres: service@crisp.nl

Ik/Wij* deel/delen* jou hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:*

de verrichting van de volgende dienst:*

herroep/herroepen*.

Besteld/ontvangen* op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten):

Naam Consument(en):

Adres Consument(en):

Handtekening Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.